top of page

Voor wie

Eerst wordt er door observeren en testen geanalyseerd waardoor het kind belemmeringen ervaart. Daarna wordt er samen met het kind, de ouders en/of school een behandelplan opgesteld. Hierna volgt de behandeling waarbij de ergotherapeut zich op het kind richt, maar daarbij ook altijd de omgeving van het kind (gezin en school) betrekt. Ook kan het nodig zijn om de omgeving meer aan te passen aan de mogelijkheden van het kind; hierover zal de ergotherapeut dan adviseren.

 

Voordat de ergotherapeut kan beginnen is er altijd een schriftelijke verwijzing van een huisarts, consultatiebureau-arts, kinderarts of specialist nodig. Zodra u de verwijzing in uw bezit hebt, kunt u contact opnemen met de ergotherapeut.

Ergotherapie zit in het basispakket van uw zorgverzekering en er worden altijd minstens 10 uren per kalenderjaar vergoed. Raadpleeg vooraf uw polisvoorwaarden, om te zien of u recht heeft op meer uren ergotherapie.

bottom of page