top of page

Kinderergotherapie

Kinderergotherapie helpt kinderen om zich zo zelfstandig mogelijk te kunnen redden in het dagelijkse leven. Indien kinderen problemen ondervinden bij het spel, de zelfredzaamheid en/of de schoolse vaardigheden kan een ergotherapiebehandeling zinvol zijn. 

Eerst wordt er door observeren en testen geanalyseerd waardoor het kind belemmeringen ervaart. Daarna wordt er samen met het kind, de ouders en/of school een behandelplan opgesteld. Hierna volgt de behandeling waarbij de ergotherapeut zich op het kind richt, maar daarbij ook altijd de omgeving van het kind (gezin en school) betrekt. Ook kan het nodig zijn om de omgeving meer aan te passen aan de mogelijkheden van het kind; hierover zal de ergotherapeut dan adviseren.

 

DSC00868.JPG
DSC00853.JPG
DSC00862.JPG

Voorbeelden van hulpvragen

• Problemen met de fijne motoriek (zoals grijpen, manipuleren, oog/handcoördinatie, samenwerking tussen de handen, ontwikkeling handvoorkeur enz.) 
• Problemen met schoolse vaardigheden (zoals de schrijfvoorwaarden, schrijven, knippen, knutselen enz.)
• Problemen met de zelfverzorging (zoals wassen, uit- en aankleden, strikken, eten met bestek enz.) 
• Problemen met de ruimtelijke oriëntatie, links/rechts onderscheid, lichaamsplan en lichaamsbesef.
• Problemen met het planmatig handelen (zoals het aanleren van nieuwe vaardigheden, het automatiseren van vaardigheden, het plannen en organiseren van vaardigheden, zelfstandig uitvoeren van taken enz.)
• Sensorische informatieverwerkingsproblemen. (Denk aan kinderen die te weinig of juist te veel reageren op de prikkels uit de omgeving of uit het eigen lichaam, omdat de samenwerking tussen alle zintuigen niet optimaal verloopt.)
• Advies nodig over aanpassingen en voorzieningen, zoals woningaanpassingen, aangepast bestek, zitvoorziening thuis of op school, ergonomische pen, aangepaste fiets, aangepaste computer enz.

bottom of page